Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam árak

Teljes árú (kedvezmény nélküli) tanfolyam

Elméleti oktatás + apróvadas és nagyvadas gyakorlat, egészségügyi gyakorlat: 118 000.- forint

Lőgyakorlat: 32 000.- forint

Összesen: 150 000.- forint

 

Diákkedvezménnyel igénybe vehető tanfolyam ára

25 éves korig, érvényes magyarországi diákigazolvánnyal rendelkező diák 25 % kedvezményt kap az elméleti oktatás + apróvadas és nagyvadas gyakorlat, egészségügyi gyakorlat díjából
Elméleti oktatás + apróvadas és nagyvadas gyakorlat, egészségügyi gyakorlat: 88 000.- forint

Lőgyakorlat: 32 000.- forint

Összesen: 120 000.- forint

 

A tanfolyamon megszerezhető kompetenciák

  • A hallgatók ismerjék meg a magyar vadászat jogi szabályozását, szankciórendszerét, a vadászható fajok taxonómiáját, szaporodás biológiáját, trófeabírálatát, szelektálását.
  • Legyenek tisztában a vadbetegségekkel, kiemelten a zoonózisokkal. Ismerjék a lőtt vad kezelését, valamint a vadhús felhasználását és higiéniáját.
  • Kellő ismeretekkel rendelkezzenek a mesterséges vadtenyésztésről, a vadászati módokról, a vadgazdálkodási és vadászati berendezésekről és a vadászat során alkalmazott kutyafajtákról valamint a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételeiről. Ismerjék az szükséges dokumentumokat, bizonylatokat.
  • Értsék a ballisztikai folyamatokat, és készségszinten sajátítsák el a golyós és sörétes vadászfegyver biztonságos kezelését, valamint ismerjék a vadászfegyverek és töltények felépítését. Megfelelő szintű lőkészségre tegyenek szert.
  • Ismerjék a balesetvédelmi szabályokat és tudjanak elsősegélyt nyújtani, ellátni a lőtt sérüléseket.
  • Értsék a magyar vadászati szervezetek és a vadászati hatóság kialakulását, irányítási, ellenőrzési és érdekképviseleti rendszerét. Ismerjék a magyar és nemzetközi vadászati szervezeteket.
  • Tudják kiválasztani és használni az optikai eszközöket és ismerjék a vadászatokon alkalmazott csalsípokat, valamint a vadászkürtjeleket.
  • Legyenek tisztában a vadászati kultúra és etika fontosságával és alakuljon ki bennük az igény a vadászias kifejezések és öltözetek használata iránt.
  • Értsék meg a vadászat és a természetvédelem kapcsolatát, a természetvédelem vadászokat érintő jogszabályait. Tudják a fontosabb természetvédelemi Nemzetközi Egyezményeket.
  • Gyakorlatuk legyen a társas vadászati módok végrehajtásában, a biztonsági felszerelések használatában. Ismerjék a vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezéseit.