Dr. Friedrich Gábor

Állam- és jogtudományi doktor

Közlekedésrendészeti tiszt