2021. év utolsó hibrid vadásztanfolyama

Digitális oktatás
2021. október 09.

D E C E M B E R !!! A nagy érdeklődésre tekintettel újabb online vadászvizsgát megelőző tanfolyamot indítunk.

 

2 0 2 1.  É V  U T O L S Ó  O N L I N E   V A D Á S Z T A N F O L Y A M A   I N D U L   

 

 Decemberben indítjuk online vadászvizsgát megelőző tanfolyamunkat.

Az elméleti oktatás online (zoom rendszeren keresztül) oktatjuk. 

A kötelező gyakorlatok a szabadban zajlanak. 

Kérd az órarendet és tájékoztatónkat!

Elérhetőségeink: 06-70-704-2300 vagy 06-70-424-6808 telefonszámon illetve trivenator@gmail.com e-mail címen.